Obaly,

ktoré vyriešia
váš odpad

Sme inšpirovaní prírodou a 100% ekologickí

Nezaťažujeme planétu ďalším odpadom.

Pri procese prezliekania nepoužívame vodu.

Smart obaly pod kontrolou s čipom / bez čipu.

Patentovaný proces balenia.

Prezliekacie vratné obaly

Opakovateľné použitie obalov do špeciálnej fólie

Opakovateľné použitie plastových fliaš a iných obalov do špeciálnej fólie.

1

Dodanie obalov a technológie klientovi

Predaj obalov a technológie veľkoobchodom, maloobchodom a nakoniec spotrebiteľom.

2

Použitý zálohovaný obal zbierame do špeciálnych kontajnerov

Použitý zálohovaný obal spotrebiteľ odovzdá do špeciálnych zberných kontajnerov.

3

Zber odovzdaných obalov a odstránenie použitej fólie

Nádoby sú pripravené na ďalšie použitie, biofólie sú kompostovateľné.

4

Použitie v priemysle

Iné výrobky

Chemický
a petrochemický priemysel

Kozmetický a farmaceutický
priemysel

Potravinársky priemysel

Média

Pripravení na slobodu bez odpadu?

Vynálezca patentovanej technológie "Hybridných obalov" - Ing. Milan Michalko

Kontakt

ĽUBOMÍR STANČEK

MICHALT TECHNOLOGY GMBH
MUSEUMSTRASSE 38/16 1070 WIEN, AUSTRIA
+421 948 005 127
STANCEK@MICHALT.AT
IČO: FN 537718 M